Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia on 1.4.2022 alkaen uusiutuvaa energiaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia tuotetaan 1.4.2022 alkaen tuulivoimalla. Sopimus kattaa yhteensä 8 käyttöpaikkaa eli kaikki KSSHP:n tällä hetkellä omistamat kiinteistöt ja vuokratilat eli Sairaala Novan, Vanha sairaalan kiinteistöt, Juurikkaniemen sairaalan Keuruulla, Sisä-Suomen sairaalan Suolahdessa sekä KSSHP:n käytössä olevat vuokratut tilat. Kokonaissähköenergian kulutus näissä tiloissa on noin 23 079 MWh/vuosi. Uusituvalla tuotantomuodolla tuotettu sähkö […]