Sponda edistää uuden tuulivoimapuiston rakentamista Suomeen

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on allekirjoittanut Helenin kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Pohjanmaalle. Sopimuksen myötä 100 % Spondan kiinteistöjen sähkön kulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla, mikä tukee yhtiön vastuullisuusohjelman mukaista hiilineutraaliustavoitetta. Vuodesta 2022 lähtien 50 % Spondan sähkönkulutuksesta tuotetaan Helenin uudessa Lakiakankaan tuulipuistossa. Loput 50 % tarvittavasta sähköstä hankitaan muista pohjoismaisista tuulivoimapuistoista. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun […]

Pohjois-Karjalan voimajohtojen uusiminen etenee

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj uusii Pohjois-Karjalan ikääntynyttä 110 kV sähkönsiirtoverkkoa sekä sähköasemia. Työn tuloksena alueen sähkön siirtovarmuus paranee merkittävästi. Urakka käsittää kaikkiaan noin 112 kilometrin verran 110 kV sähköverkon uusintaa. Lisäksi urakan aikana uusitaan kaksi sähköasemaa ja rakennetaan yksi kokonaan uusi sähköasema. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla valmistuu urakan Kontiolahti-Uimaharju-voimajohto-osuus. Verkkovahvistukset vaativat tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan sähköverkkotöiden suunnittelu ja toteutus […]

Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan 1 -yhteyden käyttöä jatketaan vuoteen 2040

Kuva: Tomas Ärlemo Yhteisen teknisen selvityksen tuloksena Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät ovat sopineet maiden välisen Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden käytön jatkamisesta vähintään vuoden 2040 loppuun saakka. Yhteys tarjoaa sähkömarkkinoille 400 megawatin suuruisen siirtokapasiteetin. Svenska kraftnät ja Fingrid ovat laatineet vuosien 2019-2020 aikana yhteisen selvityksen Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Selvityksen mukaan laajennetulla […]

Talven uusi ennätys sähkönkäytössä

Texasin tilanne ei toistu Suomessa, sähköä riittää ja sähköverkko kestää   Sähkön tähänastinen kulutushuippu tuli tammikuun puolivälin kylmän jakson aikana. Kuluneen vuorokauden kiristynyt pakkanen nosti sähkön kulutuksen vielä pykälää korkeammalle. Talven aiempi ennätys oli 15.1. yhdeksän ja kymmenen välillä aamulla, jolloin sähköä kului 14 230 megawatin teholla, kun torstai aamun vastaava lukema oli 14 267 megawattia.   Kylmät säät ovat […]

Tuore diplomityö kertoo kaukolämmön taloudellisesta kannattavuudesta

Kaukolämpö on kilpailukykyinen lämmitysmuoto, jonka hinta on pysynyt vakaana Lappeenrannassa. Annamaria Tielisen diplomityö tutkii kaukolämmöstä maalämpöön vaihtamisen taloudellista kannattavuutta Lappeenrannan alueella. Vaikka työn tulosten mukaan kaikkien kohderakennusten lämmityskuluissa syntyy säästöä, säästö oli niin pieni, että vain yhdessä kohteessa maalämmön investointi oli kannattava kaikissa tarkastelluissa hintaskenaarioissa. LUT-yliopistosta valmistuneen Annamaria Tielisen diplomityön mukaan kaukolämmössä pysyminen on Lappeenrannassa […]

Energiavuosi 2020: Ennätyslämmin vuosi vähensi energiankäyttöä Raumalla

Kuvaaja: Elmeri Elo Vuosi 2020 oli Rauman Energian mittaushistorian lämpimin, mikä näkyi vähentyneenä energian käyttönä Raumalla. Kaukolämmön myyntimäärä oli 245 GWh, joka on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkönkäyttö sen sijaan laski Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkossa neljä prosenttia ja oli 292 GWh:a. Poikkeuksellisen lämmin vuosi näkyi myös lämmitystarveluvussa, joka oli 23 prosenttia tavanomaista alhaisempi. Lämmitystarveluku […]

IKEA Suomen tuulivoimahankkeet valittiin vuoden 2020 Tuulivoimateoksi

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) järjestämän Tuulivoimateko 2020 -kilpailun voittajaksi on valittu IKEA Suomen tuulivoimahankkeet. IKEA on investoinut suomalaiseen tuulivoimaan merkittävästi: yritys on rahoittanut ja omistaa nyt yhteensä viisi tuulivoimapuistoa Suomessa. IKEA voitti myös kilpailun yleisöäänestyksen keräämällä lähes puolet kaikista yleisöäänistä. Tuulivoimateko-palkinnon myöntämisellä STY haluaa nostaa esille puhdasta energiantuotantoa Suomessa ansiokkaasti edistänyttä toimintaa. Tuulivoimateko-kilpailuun ehdotettiin vuonna 2020 […]

Fingrid: Tehoreservivoimalaitoksen talvikauden koekäyttö

CC0 Public Domain Tehoreservivoimalaitos Kymijärven KT:n talvikauden koekäyttö toteutetaan tiistaina 16.2.   Tehoreservin käyttösääntöjen mukaisesti Fingrid voi koekäyttää talvikaudella tehoreservivoimalaitoksia varmistaakseen laitosten 12 tunnin käyttövalmiuden. Tiistaina 16.2.2021 toteutetaan tehoreservivoimalaitos Kymijärvi KT:n talvikauden koekäyttö. Talvikauden koekäytössä voimalaitosten tulee tuottaa sähköä vähintään yksi tunti vähintään laitoksen minimiteholla. Koekäytön aikana laitokset ovat toimijoiden käytettävissä sähkömarkkinoilla. Koekäyttö voi kestää enintään […]

Säteilyturvakeskus(STUK) julkaisi raportin Fennovoiman hankkeen valvonnasta

Kuva: Fennovoima Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella on luettavissa STUKin nettisivuilla. STUK jatkoi laitoksen turvallisuusratkaisuja kuvaavan alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä ja edellytti Fennovoimalta selvityksiä havaituista puutteista. Alustavaan turvallisuusselosteen sisältö toimitetaan STUKille useassa erässä, eikä laitossuunnittelusta ole siten vielä mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa turvallisuusarvion laatimiseksi. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät myös STUKin tekemät tarkastukset. Vuoden […]