Energia: Eurooppalaiset kannattavat yhä EU:n toimia energiakriisin ratkaisemiseksi

Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suurin osa EU-maiden asukkaista suhtautuu myönteisesti EU:n viimeaikaisiin toimiin energiakriisin ratkaisemiseksi. Yli kahdeksan kymmenestä vastaajasta (82 %) oli sitä mieltä, että EU:n olisi jatkettava toimenpiteitä, joilla vähennetään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. Huomattavan enemmistön (83 %) mielestä Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi on yhä tärkeämpää sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Vastaajista 87 % […]

ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYMÄTTÖMIÄ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖIHIN – Helen, Kuopion Energia ja Vakka-Suomen Voima tyytyväisyyden kärjessä

Kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat kaiken kaikkiaan sangen tyytymättömiä sähkönsiirrostaan vastaavaan yhtiöön. EPSI Ratingin* asiakastyytyväisyysindeksiksi mitataan yksityisasiakkaiden parissa 56,2 ja yritysasiakkaiden parissa 58,8, kun asteikolla 0-100 voidaan pitää nyrkkisääntönä 0-60 tarkoittavan tyytymättömiä, 60-75 tyytyväisiä. ja yli 75 erittäin tyytyväisiä asiakkaita. Negatiivinen ero sähkönmyyntiasiakkaisiin ja kaukolämpöasiakkaisiin on huomattava huolimatta siitä, että energiakriisin puristuksissa olevalla alalla tyytymättömyys kasvoi […]

Rauman Energia Sähköverkko alentaa verkkopalvelumaksuja talven aikana

Rauman Energia Sähköverkko Oy alentaa verkkopalvelumaksuja tulevana talvena, mikä näkyy asiakkaiden verkkopalvelulaskuissa merkittävästi. Verkkopalvelumaksuun kohdistuvan hintojen alennuksen taustalla on kantaverkkoyhtiö Fingridin keskiviikkona tiedottama ilmoitus, jonka mukaan kantaverkkomaksuja jätetään perimättä jakeluverkkoyhtiöiltä tulevina kuukausina. Rauman Energia Sähköverkko on päättänyt, että Fingridin päätöksestä saatava hyöty siirretään suoraan asiakkaiden hyväksi. – Nyt tuli hyvä mahdollisuus auttaa asiakkaitamme tässä poikkeuksellisessa […]

Yrittäjägallup: Energian hinta noussut suurimmaksi investointijarruksi

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers Energian hinta hidastaa nyt eniten yritysten investointihaluja, osoittaa Yrittäjägallup. Venäjän ja ay-liikkeen toimet ovat seuraavaksi vahvimmat investointihalua jarruttavat tekijät. Niiden tuntumassa on kasvava julkinen velka ja työvoiman hinta. Yrityksistä 59 prosenttia ilmoittaa nyt, että energian hinta vaikuttaa kielteisesti halukkuuteen investoida. Huhtikuussa vastaava luku oli 49 prosenttia. – […]

Energian hinnat: Komissio ehdottaa kiireellisiä markkinatoimenpiteitä eurooppalaisten energialaskujen pienentämiseksi

Komissio ehdottaa Euroopan energiamarkkinoilla kiireellisiä toimenpiteitä, joilla puututaan viimeaikaisiin dramaattisiin hinnankorotuksiin. EU:ssa energian kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä lainkaan vastaa toisiaan. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Venäjä käyttää energiavarojaan aseenaan. Helpottaakseen Euroopan kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvia kasvavia paineita komissio ehdottaa poikkeuksellisia toimenpiteitä, joilla vähennetään sähkön kysyntää ja pienennetään kuluttajien sähkökustannuksia. Se ehdottaa myös energia-alan ylisuurten tulojen […]

Oulun Energia on päättänyt sopimuksen Teboilin kanssa – uusista öljytoimituksista sovittu toisen toimittajan kanssa

Oulun Energia – Toppilan voimalaitos – Kuvaaja Teemu Liikanen Uuden öljyntoimittajan kilpailutus on saatu päätökseen. Oulun Energia on löytänyt uuden toimittajan kaikille tarvitsemilleen öljyjakeille. Oulun Energialla on Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tehty suunnitelmallista työtä sen eteen, että venäläisen hakkeen sekä venäläisperäisen öljyn käytöstä voidaan luopua. Venäläisen hakkeen käytöstä luovuttiin maaliskuussa heti, kun korvaavan polttoaineen saatavuus […]

Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä Suomeen

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön turbiinipuolen huolto- ja korjaustyöt on saatu päätökseen. Koekäyttö jatkuu 60 prosentin tehotasolla. Kuudenkymmenen prosentin tehotaso OL3:lla vastaa noin 850 megawatin (MW) tuotantoa. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden nimellisteho on 890 MW. Olkiluoto 3:n koekäyttövaiheen tuotanto vastaa 60 prosentin tehotasolla noin kymmentä prosenttia tämän hetken sähkönkulutuksesta Suomessa. Koekäytön aikana laitosyksiköllä tehdään […]

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2022 alkaa

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 7. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna kakkosyksiköllä tehdään laaja 4-vuotisvuosihuolto ja ykkösyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 53 vuorokautta. Vuosihuolloissa polttoaineesta vaihdetaan neljäsosa uuteen. Polttoaineenvaihdon lisäksi molemmilla yksiköillä tehdään erilaisia ennakkohuoltotöitä, tarkastuksia, korjauksia ja koestuksia. Lisäksi Loviisa 1:llä jatketaan edellisissä vuosihuolloissa aloitettua hätädieseleiden […]

Tampereen Sähkölaitos on lopettanut öljyn hankinnat Teboililta

Kuva: Tampereen Sähkölaitos Öljyn toimitukset Teboililta lopetettiin maanantaina 1.8.2022. Tampereen Sähkölaitos on täydentänyt öljyvarastojaan tulevan talven varalle, koska maakaasun toimittaminen Venäjältä on loppunut. Maakaasu joudutaan korvaamaan kaukolämmön tuotannossa öljyllä, sillä kaasun saatavuudesta ei ole varmuutta. – Yhtiö on tehnyt virhearvion hankkiessaan öljyä Teboililta ja olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi”, toteaa Tampereen Sähkölaitoksen hallituksen puheenjohtaja Marjut […]

Kokkolan Energia luopuu toistaiseksi voimassa olevista perinteisistä sähkösopimuksista

Public Domain, kuva: Snapwire Sähkökaupan nopeasti muuttuva markkinatilanne vaatii energiayhtiöiltä muutoksia perinteisiin sopimusmalleihin ja toimintatapoihin. Kokkolan Energia Oy luopuu perinteisistä toistaiseksi voimassa olevista sähkötuotteista 1.9.2022 alkaen. Poistuvia tuotteita ovat toistaiseksi voimassa olevat Yleis-, Aika-, Kausi- ja Tehosähkötuotteet. Ne korvautuvat markkinahintoja seuraavilla Vuodenaika-sopimuksilla. Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäen mukaan sopimusmuutoksen avulla muuttuvaan markkinatilanteeseen voidaan reagoida nopeammin […]