Yrittäjägallup: Energian hinta noussut suurimmaksi investointijarruksi

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers Energian hinta hidastaa nyt eniten yritysten investointihaluja, osoittaa Yrittäjägallup. Venäjän ja ay-liikkeen toimet ovat seuraavaksi vahvimmat investointihalua jarruttavat tekijät. Niiden tuntumassa on kasvava julkinen velka ja työvoiman hinta. Yrityksistä 59 prosenttia ilmoittaa nyt, että energian hinta vaikuttaa kielteisesti halukkuuteen investoida. Huhtikuussa vastaava luku oli 49 prosenttia. – […]

Energian hinnat: Komissio ehdottaa kiireellisiä markkinatoimenpiteitä eurooppalaisten energialaskujen pienentämiseksi

Komissio ehdottaa Euroopan energiamarkkinoilla kiireellisiä toimenpiteitä, joilla puututaan viimeaikaisiin dramaattisiin hinnankorotuksiin. EU:ssa energian kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä lainkaan vastaa toisiaan. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Venäjä käyttää energiavarojaan aseenaan. Helpottaakseen Euroopan kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvia kasvavia paineita komissio ehdottaa poikkeuksellisia toimenpiteitä, joilla vähennetään sähkön kysyntää ja pienennetään kuluttajien sähkökustannuksia. Se ehdottaa myös energia-alan ylisuurten tulojen […]

:VALTIONTUKI: Euroopan komissio hyväksyy 5,4 miljardin euron julkisen tuen vetyteknologialle

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen (IPCEI), jolla tuetaan vetyteknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä ensimmäistä teollista käyttöönottoa. Tämän IPCEI Hy2Tech-hankkeen on valmistellut ja siitä ovat ilmoittaneet yhdessä viisitoista jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Viro. Jäsenmaat myöntävät enintään […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: EU poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden venäläisestä energiasta

Eurooppa-neuvosto keskittyi toisena kokouspäivänään 25. maaliskuuta energiakysymyksiin sekä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Euroopan unioni aikoo poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä. Komissio esittää tätä varten kattavan ja kunnianhimoisen suunnitelman toukokuun loppuun mennessä. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksesta energian hinta on kohonnut entisestään. Komission valmistelemien vaihtoehtojen pohjalta Eurooppa-neuvosto keskusteli siitä, miten heikoimmassa […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: Komissio ehdottaa kaasun varastoinnin vähimmäistasoja talven varalle

Jatkotoimena REPowerEU-tiedonannolle ja Versailles’n julistukselle komissio on tänään esittänyt ideoita EU:n yhteisiksi toimiksi, joilla puututaan kaasumarkkinoihin liittyvän ongelman perimmäisiin syihin ja varmistetaan toimitusvarmuus kohtuuhinnoin ensi talvesta alkaen. EU-johtajat jatkavat keskustelua eri vaihtoehdoista tämän viikon Eurooppa-neuvostossa. Komissio esittää tänään energian toimitusvarmuuden turvaamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Sen mukaan EU-maiden on varmistettava, että niiden maanalaisten kaasuvarastojen täyttöaste on vähintään […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: Venäläisestä energiasta irrottautuminen tapahtuu asteittain ja edellyttää valtavia investointeja

Euroopan komission 8.3.2022 julkaisema toimintasuunnitelma asettaa tavoitteeksi riippumattomuuden venäläisestä energiasta vuosikymmenen loppuun mennessä. Välittömästi voimme vaihtaa monien polttoaineiden toimittajaa. Pidempiaikainen muutos edellyttää kuitenkin suuria investointeja energia- ja teollisuuslaitoksiin sekä siirtoyhteyksiin. Samalla on hyväksyttävä muutoksen vaikutukset energiahintoihin. Venäjän Ukrainaan suuntaaman hyökkäyksen jälkeen EU on yksimielinen pyrkimyksessään vähentää energiariippuvuutta Venäjästä. Öljyn ja kivihiilen osalta energiayhtiöt ovatkin jo […]