Säteilyturvakeskus(STUK) julkaisi raportin Fennovoiman hankkeen valvonnasta

Kuva: Fennovoima Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella on luettavissa STUKin nettisivuilla. STUK jatkoi laitoksen turvallisuusratkaisuja kuvaavan alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä ja edellytti Fennovoimalta selvityksiä havaituista puutteista. Alustavaan turvallisuusselosteen sisältö toimitetaan STUKille useassa erässä, eikä laitossuunnittelusta ole siten vielä mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa turvallisuusarvion laatimiseksi. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät myös STUKin tekemät tarkastukset. Vuoden […]