Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia on 1.4.2022 alkaen uusiutuvaa energiaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia tuotetaan 1.4.2022 alkaen tuulivoimalla. Sopimus kattaa yhteensä 8 käyttöpaikkaa eli kaikki KSSHP:n tällä hetkellä omistamat kiinteistöt ja vuokratilat eli Sairaala Novan, Vanha sairaalan kiinteistöt, Juurikkaniemen sairaalan Keuruulla, Sisä-Suomen sairaalan Suolahdessa sekä KSSHP:n käytössä olevat vuokratut tilat. Kokonaissähköenergian kulutus näissä tiloissa on noin 23 079 MWh/vuosi.

Uusituvalla tuotantomuodolla tuotettu sähkö vähentää vuosittain Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hiilidioksidipäästöjään noin 3 895 tonnia. Sopimus on tehty ajalle 1.4.2022 –31.12.2026.

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä varmennetaan alkuperätakuilla

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hankkii European Energy Certificate System:in (EECS) alaisia RES-GO sähkön alkuperätakuita, joilla sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Sähkön alkuperätakuut (EECS RES-GO) ovat Euroopan unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin mukaisia sähkön alkuperätakuita.

KSSHP:n kumppani uusiutuvan energian sähkönhankinnassa on VENI Energia Oy

VENI Energia Oy toimii osana Pohjoismaista VENI Energy Groupia, joka on Pohjoismaiden johtava sähköhankintapalveluiden tuottaja. VENI Energy Group hankkii vuosittain yli 8,5 TWh sähköä noin 45 000:lle yritys-/julkisyhteisön asiakkaalleen Pohjoismaissa. Samalla yhtiö varmistaa myös 100 % ympäriystävällisen sähkön hankinnan yli 30 000 asiakkaalleen. VENI Energia Oy on toiminut useita vuosia KSSHP:n sähkönhankinnan kumppanina. Yhtiö on kilpailuttanut KSSHP:n sähkönmyyntisopimukset ja vastaa sähkösalkunhallinnasta yhdessä KSSHP:n asiantuntijoiden kanssa.

KSSHP:n hallitus päätti valita KSSHP:lle sähkön tuotantotavaksi uusiutuvilla energianlähteillä tuotetutun sähkön 16.2.2022 pidetyssä kokouksessaan.

Sairaala Nova on mukana 26.3.2022 myös kansainvälisessä Earth Hour -tapahtumassa ilmaston ja ympäristön puolesta

Keski-Suomen Sairaala Nova osallistuu myös kansainväliseen Earth Hour -tapahtumaan ja sammuttaa julkisivuvalaistuksensa ilmaston ja ympäristön puolesta lauantaina 26.3.2022 klo 20:30–21:30.