Gasgrid Finland ja Nordion Energi julkistavat Nordic Hydrogen Routen – Euroopan ensimmäisen laajamittaisen rajat ylittävän vetyverkoston

Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Route -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, taloudellista kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta.  Kehittämällä rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä Nordic Hydrogen Route nopeuttaa vetytalouden luomista ja uusia investointeja Euroopan energiasiirtymän tukemiseksi ja lisää vihreän ja kilpailukykyisen kotimaisen energian […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: Komissio ehdottaa kaasun varastoinnin vähimmäistasoja talven varalle

Jatkotoimena REPowerEU-tiedonannolle ja Versailles’n julistukselle komissio on tänään esittänyt ideoita EU:n yhteisiksi toimiksi, joilla puututaan kaasumarkkinoihin liittyvän ongelman perimmäisiin syihin ja varmistetaan toimitusvarmuus kohtuuhinnoin ensi talvesta alkaen. EU-johtajat jatkavat keskustelua eri vaihtoehdoista tämän viikon Eurooppa-neuvostossa. Komissio esittää tänään energian toimitusvarmuuden turvaamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Sen mukaan EU-maiden on varmistettava, että niiden maanalaisten kaasuvarastojen täyttöaste on vähintään […]