STUK tukee Euroopan Unionia Ukrainan säteilytilanteen arvioinnissa

© European Union 2021 Brysselissä sijaitseva ERCC on osa EU:n pelastuspalvelumekanismia.

Säteilyturvakeskuksen asiantuntija aloitti maanantaina 14.3. työn Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskuksessa. STUKin asiantuntija pitää keskuksessa yllä Ukrainan säteilytilanteen tilannekuvaa.

Sota Ukrainassa on nostanut esiin huolen maan ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten turvallisuudesta. Tilanteen takia Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskus (ERCC) j a Säteilyturvakeskus (STUK) ovat sisäministeriön välityksellä sopineet asiantuntija-avusta. Keskuksessa ei ole vakituisesti töissä säteilyturvallisuuden asiantuntijaa.

STUKin asiantuntijan tehtävä kestää ensi vaiheessa noin kaksi viikkoa. Hän tekee töitä ERCC:n tilannekuvaa ylläpitävässä ryhmässä ja tehtävänä on luoda kuvaa säteily- ja ydinturvallisuustilanteesta Ukrainassa. STUKilla on valmius jatkaa asiantuntija-avun jatkamista vähintään huhtikuun loppuun.

ERCC on EU:n pelastuspalvelumekanismin ydin. Se varmistaa hätäavun nopean käyttöönoton ja toimii koordinaatiokeskuksena kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välillä.

ERRC:n asiantuntija-avun lisäksi STUK antaa myös laiteapua Ukrainaan. STUK lahjoittaa maahan muun muassa elektronisia dosimetreja henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamiseen. Sisäministeriö hankkii STUKilta Ukrainaan toimitettavaksi myös annosnopeusmittareita, joita käytetään ympäristön säteilymittaukseen.

Suomessa pelastuspalvelumekanismin kautta annettavaa apua koordinoi sisäministeriö.