STUK tukee Euroopan Unionia Ukrainan säteilytilanteen arvioinnissa

© European Union 2021 Brysselissä sijaitseva ERCC on osa EU:n pelastuspalvelumekanismia. Säteilyturvakeskuksen asiantuntija aloitti maanantaina 14.3. työn Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskuksessa. STUKin asiantuntija pitää keskuksessa yllä Ukrainan säteilytilanteen tilannekuvaa. Sota Ukrainassa on nostanut esiin huolen maan ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten turvallisuudesta. Tilanteen takia Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskus (ERCC) j a Säteilyturvakeskus (STUK) ovat sisäministeriön välityksellä […]

STUK: Sähkökatko Tshernobylissä ei aiheuta säteilyvaaraa Ukrainassa eikä Suomessa

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet sähkökatkosta Tshernobylin ydinvoimalaitosalueella. Alueella tarvitaan sähköä esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen jäähdytyksen turvaamiseen suurissa vesiallasvarastoissa. Sähkön menetys ei kuitenkaan vaaranna säteilyturvallisuutta Ukrainassa tai Suomessa. Alueella on sähköverkosta riippumatonta varavoimaa käytössä noin kahden vuorokauden ajaksi. Ilman sähköä varastoaltaiden vesi lämpenee hitaasti. Lämpö altaista poistuu ilmaan, kun vesi haihtuu. Kestää useita päiviä tai jopa viikkoja, […]

Säteilyturvakeskus(STUK) julkaisi raportin Fennovoiman hankkeen valvonnasta

Kuva: Fennovoima Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella on luettavissa STUKin nettisivuilla. STUK jatkoi laitoksen turvallisuusratkaisuja kuvaavan alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä ja edellytti Fennovoimalta selvityksiä havaituista puutteista. Alustavaan turvallisuusselosteen sisältö toimitetaan STUKille useassa erässä, eikä laitossuunnittelusta ole siten vielä mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa turvallisuusarvion laatimiseksi. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät myös STUKin tekemät tarkastukset. Vuoden […]