Suomi vapauttaa varmuusvarastoista markkinoille 377 000 barrelia raakaöljyä – osallistuu IEA:n yhteiseen toimintaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Suomi osallistuu Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hallintoneuvoston kokouksessa 1.3.2022 hyväksytyn päätöksen mukaisesti jäsenvaltioiden yhteiseen öljyvarastojen vapauttamiseen öljymarkkinatilanteen rauhoittamiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Suomi vapauttaa markkinoille 377 000 barrelia raakaöljyä Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoista.

IEA:n jäsenvaltiot hyväksyivät tiistaina Yhdysvaltojen aloitteen strategisten öljyvarastojen vapauttamisesta. Kokouksen tekemän päätöksen mukaan jäsenvaltiot vapauttavat koordinoidusti huoltovarmuusvarastoistaan yhteensä 60 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvaltojen osuus tästä määrästä on 30 miljoonaa barrelia.

IEA tiedotti tänään, että 25/31 järjestön jäsenvaltioista on ilmoittanut sille määräaikaan (4.3.2022) mennessä vapauttavansa markkinoille yhteensä noin 61,7 miljoonaa barrelia raakaöljyä.

Suomen 377 000 barrelin osuus on vapautettavissa markkinoille Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoista. Raakaöljy myydään käytännössä markkinahintaan, joten sillä ei ole negatiivisia taloudellisia vaikutuksia.

Myynnillä ei ole myöskään olennaista vaikutusta Suomen yleiseen energian huoltovarmuuteen.
Määrä ei ole suuri suhteessa Suomen öljytuotteiden varmuus- ja velvoitevarastoihin. Suomi varmuusvarastot pysyvät tämänkin jälkeen edelleen kansainvälisten velvoitteiden ja Suomen huoltovarmuuspäätöksessä velvoitetun määrän yläpuolella.

Öljyn huoltovarmuusvarastot Suomessa yli kansainvälisten velvoitteiden

Suomessa öljyn huoltovarmuusvarastoja ovat Huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot, joista säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetussa laissa. Näiden varmuusvarastojen ylläpidolla Suomi täyttää öljyvarastoja koskevat IEA:n ja EU:n velvoitteet, joiden mukaan varastojen kokonaistaso vastaa 90 päivän nettotuontia.

Käytännössä Suomi ylläpitää selvästi kansainväliset velvoitteet ylittävää öljyvarastojen tasoa. Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Huoltovarmuuskeskus pitää tuontipolttoaineita valtion varmuusvarastoissa huoltovarmuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti niin, että maassa on käytettävissä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarast

 IEA confirms individual contributions to collective action to release oil stocks in response to Russia’s invasion of Ukraine