Sponda edistää uuden tuulivoimapuiston rakentamista Suomeen

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on allekirjoittanut Helenin kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Pohjanmaalle. Sopimuksen myötä 100 % Spondan kiinteistöjen sähkön kulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla, mikä tukee yhtiön vastuullisuusohjelman mukaista hiilineutraaliustavoitetta. Vuodesta 2022 lähtien 50 % Spondan sähkönkulutuksesta tuotetaan Helenin uudessa Lakiakankaan tuulipuistossa. Loput 50 % tarvittavasta sähköstä hankitaan muista pohjoismaisista tuulivoimapuistoista. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun […]