Energia: Eurooppalaiset kannattavat yhä EU:n toimia energiakriisin ratkaisemiseksi

Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suurin osa EU-maiden asukkaista suhtautuu myönteisesti EU:n viimeaikaisiin toimiin energiakriisin ratkaisemiseksi. Yli kahdeksan kymmenestä vastaajasta (82 %) oli sitä mieltä, että EU:n olisi jatkettava toimenpiteitä, joilla vähennetään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. Huomattavan enemmistön (83 %) mielestä Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi on yhä tärkeämpää sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Vastaajista 87 % totesi, että on äärimmäisen tärkeää suojella kriittistä infrastruktuuria, kuten putkia ja internetkaapeleita, ja 83 % oli lisäksi sitä mieltä, että sähkön hinnan ei tulisi olla riippuvainen kaasun hinnasta.

Valtaosa vastaajista (85 %) ilmoitti, että energian hintojen nousu on vaikuttanut heidän ostovoimaansa. Vastaajilta kysyttiin myös, onko Venäjän hyökkäys heidän mielestään vaikuttanut hintojen nousuun. Samaa mieltä olevien osuus oli 56 % ja eri mieltä oli 38 %.

Lähes puolet (49 %) uskoi, että EU:n toimet parantavat taloudellista tilannetta, 18 % uskoi niiden heikentävän tilannetta ja 22 % ei uskonut niillä olevan minkäänlaista vaikutusta.

Vastaajat olivat jo itsekin ryhtyneet toimiin tai olivat valmiita toimimaan vähentääkseen energiankulutustaan ja energialaskujaan mm. sammuttamalla valot poistuessaan hetkeksi huoneesta (77 %, [1]), ottamalla sähkölaitteiden pistokkeet pois pistorasiasta, kun laitteita ei käytetä (62 %), ja laskemalla sisälämpötilaa (58 %).

EU:n toimia Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan johdosta kannatetaan edelleen vankasti. Eniten kannatetaan humanitaarisen avun antamista (88 %) ja heti seuraavaksi sotaa pakenevien ihmisten vastaanottamista (82 %). Seitsemän kymmenestä vastaajasta hyväksyi talouspakotteet Venäjän hallitusta, yrityksiä ja yksityishenkilöitä vastaan (71 %) sekä Ukrainalle annettavan taloudellisen tuen (70 %). Suurin osa vastaajista hyväksyi myös valtion omistaman venäläisen median kiellon (63 %) ja sotilastarvikkeiden hankinnan ja toimituksen Ukrainaan (59 %).

Flash-eurobarometrikysely EU:n toimista energiakriisin ratkaisemiseksi toteutettiin kaikissa 27 EU-maassa 23.–30.11.2022.

Verkkokyselyllä tavoitettiin 26 337 vastaajaa.

[1] (Flash-eurobarometri 506 ”EU:n vastaus Ukrainan sotaan”, huhtikuu 2022)