Yrittäjägallup: Energian hinta noussut suurimmaksi investointijarruksi

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers

Energian hinta hidastaa nyt eniten yritysten investointihaluja, osoittaa Yrittäjägallup. Venäjän ja ay-liikkeen toimet ovat seuraavaksi vahvimmat investointihalua jarruttavat tekijät. Niiden tuntumassa on kasvava julkinen velka ja työvoiman hinta.

Yrityksistä 59 prosenttia ilmoittaa nyt, että energian hinta vaikuttaa kielteisesti halukkuuteen investoida. Huhtikuussa vastaava luku oli 49 prosenttia.

– Energiamarkkinan tilanne ymmärrettävästi leikkaa investointihaluja. Investoiva yritys tarvitsee luotettavan näkymän siitä, että energiaa on riittävästi ja järkevällä hinnalla. Siksi on tärkeää varmistaa, että meillä on riittävästi tarjontaa ja markkina toimii, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Ay-liike on suurin investointijarru yli viisi henkilöä työllistäville yrityksille. Se on myös suurin investointihalukkuutta vähentävä tekijä teollisuudessa.

– Ay-liikkeen toiminta on suomalaisten käsissä. Investoiva yritys on ennen kaikkea duunarin etu. Toivon ay-johtajien ymmärtävän, miten yritykset näkevät heidän toimintansa, ja vetävät siitä johtopäätöksensä. Viisas ei ammu omaan jalkaansa, Pentikäinen sanoo.

Sotapolitiikkaa harjoittava Venäjä on myös merkittävä yritysten investointihaluja vähentävä tekijä.

– Venäjään voimme vaikuttaa lähinnä määrätietoisen pakotepolitiikan kautta. Yrityksissä ymmärretään, että Venäjän toimia on pakko hillitä, ja sillä on hintansa.

Myös kasvava julkinen velka hidastaa investointeja.

– Kehitys huolestuttaa yrittäjiä, koska lasku lankeaa lopulta yrityksille ja veronmaksajille, Pentikäinen sanoo.

Logistiikka ja ennakoiva verotus houkuttelevat investoimaan

Suomen kilpailuetuja ovat toimiva logistiikka ja ennakoitava verojärjestelmä, jonka merkitys on kasvanut. Viranomaisten luotettavuus on kilpailuetuna vähentynyt. Verojärjestelmän ennakoitavuus on ajanut sen ohi.

– Nämä tuovat Suomelle arvokasta kilpailuetua. Niitä on sitä suuremmalla syyllä vaalittava, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien pyynnöstä tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 18.8.–25.8.2022. Tutkimukseen vastasi 1 011 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.