Säteilyturvakeskus(STUK) julkaisi raportin Fennovoiman hankkeen valvonnasta

Kuva: Fennovoima

Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella on luettavissa STUKin nettisivuilla.

STUK jatkoi laitoksen turvallisuusratkaisuja kuvaavan alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä ja edellytti Fennovoimalta selvityksiä havaituista puutteista. Alustavaan turvallisuusselosteen sisältö toimitetaan STUKille useassa erässä, eikä laitossuunnittelusta ole siten vielä mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa turvallisuusarvion laatimiseksi.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät myös STUKin tekemät tarkastukset. Vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella STUK teki viisi tarkastusta. Niissä se tarkasti Fennovoiman tarkastusmenettelyjä, ydinmateriaalivalvontaa, sähkötekniikkaa ja johtamisjärjestelmää sekä pääurakoitsija Titan-2:n menettelyjä.

STUK teki tarkastukset suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia.

Fennovoiman ydinvoimalaitoshenkkeen valvonnan kolmannesvuosiraportit