Gasgrid Finland ja Nordion Energi julkistavat Nordic Hydrogen Routen – Euroopan ensimmäisen laajamittaisen rajat ylittävän vetyverkoston

Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Route -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, taloudellista kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta.  Kehittämällä rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä Nordic Hydrogen Route nopeuttaa vetytalouden luomista ja uusia investointeja Euroopan energiasiirtymän tukemiseksi ja lisää vihreän ja kilpailukykyisen kotimaisen energian saatavuutta.

Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa putkiverkosto, joka kuljettaa tehokkaasti energiaa tuottajilta kuluttajille varmistaen pääsyn avoimelle, luotettavalle ja turvalliselle vetymarkkinalle.  Integroitu energiainfrastruktuuri yhdistää koko Perämeren alueen toimijat vedyn ja sähköisten polttoaineiden tuottajista teräksenvalmistajiin, jotka ovat innokkaita luomaan uusia arvoketjuja ja tuotteita sekä irtautumaan fossiilista polttoaineista. Lopullista konseptia kehitetään yhdessä arvoketjun sidosryhmien kanssa.

“Perämeren toimiva vetymarkkina tekee alueesta houkuttelevan investointikohteen, edistää vihreää teollistumista ja luo uusia työpaikkoja. Se tarjoaisi Pohjoismaille myös korkean energiahuollon varmuuden”, sanoo Nordion Energin toimitusjohtaja Hans Kreisel.

Vedyn alueellisen kysynnän arvioidaan ylittävän 30 terawattituntia vuoteen 2030 mennessä ja olevan noin 65 terawattituntia vuoteen 2050 mennessä. Suuri osa tästä vedystä on tarkoitus tuottaa käyttämällä Perämeren alueen runsasta maa- ja merituulikapasiteettia. Tuotanto mahdollistaisi yli 25 000 megawatin tuulivoimakapasiteetin rakentamisen. Nordic Hydrogen Route yhdistää tuotannon kysyntäkohteisiin Perämeren rannikolla kulkevalla putkella, josta on merkittäviä haaroja odotettuihin kysynnän keskittymiin, kuten Jällivaaraan ja Kiirunaan. Infrahankkeen tavoitteena on olla toiminnassa vuoteen 2030 mennessä, ja putken lopullinen pituus on noin 1000 km.

“Alueellisen talouskasvun ja uusien teollisuusinvestointien lisäksi Nordic Hydrogen Route edistäisi merkittävästi Suomen ja Ruotsin kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita. Sen avulla Suomesta ja Ruotsista tulisi myös ilma- ja meriliikenteen puhtaiden vaihtoehtoisten polttoaineiden johtavia tuottajia, kun vetyä kuljetettaisiin uusille tuotantolaitoksille”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Nordic Hydrogen Routen perustana on EU:n viimeaikaisissa poliittisissa kehyksissä heijastuva kasvava yhteisymmärrys siitä, että vetyinfrastruktuurien suunnitteluun on sisällytettävä naapurimaiden väliset rajat ylittävät yhteydet, jotta potentiaali fossiilisista polttoaineista irtautumiseen voidaan maksimoida.