ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYMÄTTÖMIÄ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖIHIN – Helen, Kuopion Energia ja Vakka-Suomen Voima tyytyväisyyden kärjessä

Kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat kaiken kaikkiaan sangen tyytymättömiä sähkönsiirrostaan vastaavaan yhtiöön. EPSI Ratingin* asiakastyytyväisyysindeksiksi mitataan yksityisasiakkaiden parissa 56,2 ja yritysasiakkaiden parissa 58,8, kun asteikolla 0-100 voidaan pitää nyrkkisääntönä 0-60 tarkoittavan tyytymättömiä, 60-75 tyytyväisiä. ja yli 75 erittäin tyytyväisiä asiakkaita. Negatiivinen ero sähkönmyyntiasiakkaisiin ja kaukolämpöasiakkaisiin on huomattava huolimatta siitä, että energiakriisin puristuksissa olevalla alalla tyytymättömyys kasvoi […]

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia on 1.4.2022 alkaen uusiutuvaa energiaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia tuotetaan 1.4.2022 alkaen tuulivoimalla. Sopimus kattaa yhteensä 8 käyttöpaikkaa eli kaikki KSSHP:n tällä hetkellä omistamat kiinteistöt ja vuokratilat eli Sairaala Novan, Vanha sairaalan kiinteistöt, Juurikkaniemen sairaalan Keuruulla, Sisä-Suomen sairaalan Suolahdessa sekä KSSHP:n käytössä olevat vuokratut tilat. Kokonaissähköenergian kulutus näissä tiloissa on noin 23 079 MWh/vuosi. Uusituvalla tuotantomuodolla tuotettu sähkö […]