Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2022 alkaa

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 7. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna kakkosyksiköllä tehdään laaja 4-vuotisvuosihuolto ja ykkösyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 53 vuorokautta.

Vuosihuolloissa polttoaineesta vaihdetaan neljäsosa uuteen. Polttoaineenvaihdon lisäksi molemmilla yksiköillä tehdään erilaisia ennakkohuoltotöitä, tarkastuksia, korjauksia ja koestuksia. Lisäksi Loviisa 1:llä jatketaan edellisissä vuosihuolloissa aloitettua hätädieseleiden automaatiomodernisointia. Modernisointihankkeessa alkuperäisiä automaatiojärjestelmiä korvataan digitalisilla järjestelmillä.
”Loviisan laitosyksiköitä on kehitetty ja modernisoitu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti koko sen laitoshistorian ajan. Myös tänä vuonna toteutamme normaalien vuosihuoltotöiden lisäksi useita laitos- ja henkilöturvallisuutta sekä toiminnan luotettavuutta parantavaa toimenpidettä,” kertoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.

”Valmistaudumme myös voimalaitoksen käytön jatkoon. Fortum on hakenut Loviisan voimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Uuden käyttölupajakson aikana voimalaitoksen odotetaan tuottavan yhteensä 170 terawattituntia päästötöntä sähköä. Tuotannon jatkaminen Loviisassa on erityisesti satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen,” Valkamo sanoo.

Vuosihuoltoon osallistuu voimalaitoksen 530 työntekijän lisäksi noin 750 ulkopuolista työntekijää.

Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa