Fortum toimitti Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle

Fortum [Power and Heat Oy] on toimittanut 18.3.2022 valtioneuvostolle Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen. Fortum hakee ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka. ”Haluamme tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän […]

STUK: Sähkökatko Tshernobylissä ei aiheuta säteilyvaaraa Ukrainassa eikä Suomessa

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet sähkökatkosta Tshernobylin ydinvoimalaitosalueella. Alueella tarvitaan sähköä esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen jäähdytyksen turvaamiseen suurissa vesiallasvarastoissa. Sähkön menetys ei kuitenkaan vaaranna säteilyturvallisuutta Ukrainassa tai Suomessa. Alueella on sähköverkosta riippumatonta varavoimaa käytössä noin kahden vuorokauden ajaksi. Ilman sähköä varastoaltaiden vesi lämpenee hitaasti. Lämpö altaista poistuu ilmaan, kun vesi haihtuu. Kestää useita päiviä tai jopa viikkoja, […]

Säteilyturvakeskus(STUK) julkaisi raportin Fennovoiman hankkeen valvonnasta

Kuva: Fennovoima Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella on luettavissa STUKin nettisivuilla. STUK jatkoi laitoksen turvallisuusratkaisuja kuvaavan alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä ja edellytti Fennovoimalta selvityksiä havaituista puutteista. Alustavaan turvallisuusselosteen sisältö toimitetaan STUKille useassa erässä, eikä laitossuunnittelusta ole siten vielä mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa turvallisuusarvion laatimiseksi. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät myös STUKin tekemät tarkastukset. Vuoden […]