Fortum toimitti Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle

Fortum [Power and Heat Oy] on toimittanut 18.3.2022 valtioneuvostolle Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen.

Fortum hakee ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka.

”Haluamme tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen”, sanoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

”Loviisan voimalaitoksen käyttöiän jatkaminen on merkittävää koko Suomelle, sillä se vaikuttaa puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen jatkossakin”, Ollus jatkaa.

”Henkilöstömme on koko voimalaitoksen historian ajan tehnyt todella hienoa työtä turvallisen ja luotettavan sähköntuotannon puolesta. Heidän osaamisensa ja asiantuntemuksensa ansiosta Loviisan voimalaitos on hyvässä kunnossa ja voimme turvallisesti jatkaa sen toimintaa,” sanoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.

Fortumin käyttölupahakemusta käsittelee valtioneuvosto. Valtioneuvosto pyytää lausuntoja useilta eri tahoilta, mukaan lukien Säteilyturvakeskukselta ja tekee päätöksensä asiantuntijalausuntoihin perustuen. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden.