:ENERGIATILASTO: Kivihiilen kulutus kasvoi 6 % vuoden 2022 tammi–maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden tammi–maaliskuussa 6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 691 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 17 petajoulea. Tammi–maaliskuussa kivihiiltä kului 52 % vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Kivihiilen kulutus kasvoi tammikuussa, jolloin kulutus oli 23 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Kulutus oli sekä helmikuussa että maaliskuussa 2 % matalampi viime vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.

Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Myös osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Yksittäisten tilastovuosien välistä eroa voivat selittää säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä.

Myös polttoainemarkkinoiden hintasuhteiden muutokset ja päästöoikeuden hinta vaikuttavat osaltaan kivihiilen kysyntään. Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi useamman vuoden ajalta. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat maaliskuun 2022 lopussa 793 tuhatta tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 54 % pienemmät.