Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan 1 -yhteyden käyttöä jatketaan vuoteen 2040

Kuva: Tomas Ärlemo

Yhteisen teknisen selvityksen tuloksena Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät ovat sopineet maiden välisen Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden käytön jatkamisesta vähintään vuoden 2040 loppuun saakka. Yhteys tarjoaa sähkömarkkinoille 400 megawatin suuruisen siirtokapasiteetin.

Svenska kraftnät ja Fingrid ovat laatineet vuosien 2019-2020 aikana yhteisen selvityksen Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Selvityksen mukaan laajennetulla kunnonvalvonnalla sekä tietyt laitteistot uusimalla on mahdollista saavuttaa yhteyden luotettava toiminta vuoteen 2040 saakka.

Svenska kraftnät ja Fingrid ovat nyt allekirjoittaneet puitesopimuksen tasasähköyhteyden käyttöiän jatkamisesta ainakin vuoteen 2040 saakka. Yhtiöt ovat sopineet aikeestaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja investoinnit Fenno-Skan 1 -tasasähköyhteyden luotettavan toiminnan mahdollistamiseksi.

Sähköjärjestelmä ja sähkön rajasiirtoyhteydet, kuten Fenno-Skan 1, ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa Itämeren alueella. Yhteydet mahdollistavat vahvan markkinaintegraation, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja tuovat joustavuutta sähköjärjestelmään. Fenno-Skan 1 -yhteyden eliniän jatkaminen on kustannustehokas ratkaisu Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtokapasiteetin ylläpitämiseksi.

Fingrid ja Svenska kraftnät valmistelevat lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Suomen välille uutta Aurora line -vaihtosähköyhteyttä. Yhteyden on määrä valmistua vuonna 2025. Yhtiöt jatkavat mahdollisten muiden uusien rajasiirtoyhteyksien selvittämistä osana yhteiseurooppalaista verkkosuunnittelua.