:VALTIONTUKI: Euroopan komissio hyväksyy 5,4 miljardin euron julkisen tuen vetyteknologialle

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen (IPCEI), jolla tuetaan vetyteknologiaa koskevaa tutkimusta ja innovointia sekä ensimmäistä teollista käyttöönottoa. Tämän IPCEI Hy2Tech-hankkeen on valmistellut ja siitä ovat ilmoittaneet yhdessä viisitoista jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Viro. Jäsenmaat myöntävät enintään […]

:ENERGIATILASTO: Kivihiilen kulutus kasvoi 6 % vuoden 2022 tammi–maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden tammi–maaliskuussa 6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 691 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 17 petajoulea. Tammi–maaliskuussa kivihiiltä kului 52 % vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin. Kivihiilen kulutus kasvoi tammikuussa, jolloin kulutus oli 23 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Kulutus oli sekä helmikuussa että […]

Gasgrid Finland ja Nordion Energi julkistavat Nordic Hydrogen Routen – Euroopan ensimmäisen laajamittaisen rajat ylittävän vetyverkoston

Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat julkistaneet Nordic Hydrogen Route -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, taloudellista kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta.  Kehittämällä rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä Nordic Hydrogen Route nopeuttaa vetytalouden luomista ja uusia investointeja Euroopan energiasiirtymän tukemiseksi ja lisää vihreän ja kilpailukykyisen kotimaisen energian […]

Rauman Energian vuosi 2021: Hyvä tulos ja mittavat investoinnit

Kuva: Rauman Energia Rauman Energia -konsernin viime vuosi sujui kaikilla mittareilla erinomaisesti. Liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto oli noin 32,9 miljoonaa euroa, liikevoitto noin 7,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 4,3 miljoonaa euroa. –Vuosi oli monessa mielessä hyvä. Liikevaihto kasvoi merkittävästi normaalia kylmemmän vuoden ja sähkön hinnan […]

ABO Wind ja Statkraft ovat solmineet pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen

(Helsinki, 31. maaliskuuta 2022) Statkraft ja ABO Wind ovat solmineet kymmenvuotisen sähkönostosopimuksen Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston tuotannosta. Statkraft saa myös oikeudet tuotetun sähkön alkuperätakuisiin. 14 voimalaa on tarkoitus liittää verkkoon syksyllä 2023 ja ne tulevat tuottamaan sähköä noin 14 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. ABO Wind on kehittänyt hankkeen Infinergies Finland Oy:n kanssa ja ABO Wind vastaa 86,8 […]

:MANU MYRSKY: Sähkökatkoja yön aikana jopa 80.000, viat pääosin korjattu yön aikana

MANU Myrsky 26.03.2022 iltapäivällä. Energiateollisuus: Sähköverkkojen kehittäminen vähentää sähkökatkoja ja mahdollistaa vihreän siirtymän Lauantain Manu-myrsky aiheutti sähkökatkokartta.fi:n tietojen perusteella enimmillään noin 80 000 sähkökatkoa, joista valtaosa on jo sunnuntaihin mennessä saatu korjattua. Viimevuosina sähkönjakeluverkkojen säävarmuuteen on investoitu noin miljardi euroa vuodessa, jonka seurauksena myrskyjen aiheuttamien katkojen määrä on vähentynyt ja kesto lyhentynyt. Säävarmat ja luotettavat […]

Järvi-Suomen Energia: Sähköverkon vikojen korjaus jatkuu

Myrsky laantui lauantai-illasta, mutta jätti jälkeensä korjattavaa. Sähköttömiä asiakkaita sunnuntaina puolen päivän aikaan oli alle 2 000. Tuuli kaatoi isoja puita ja paikoin syntyi myös rakennerikkoja, muun muassa katkenneita pylväitä, sähköverkkoon. Pääosin vikapaikat ovat kuitenkin säästyneet rakenteiden rikkoutumisilta. Tavoitteena on saada kaikille asiakkaille sähköt sunnuntain aikana. Juva – Kallislahti -välille syntyi lauantaipäivänä myös suurjänniteverkon, 110 […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: EU poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden venäläisestä energiasta

Eurooppa-neuvosto keskittyi toisena kokouspäivänään 25. maaliskuuta energiakysymyksiin sekä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Euroopan unioni aikoo poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä. Komissio esittää tätä varten kattavan ja kunnianhimoisen suunnitelman toukokuun loppuun mennessä. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksesta energian hinta on kohonnut entisestään. Komission valmistelemien vaihtoehtojen pohjalta Eurooppa-neuvosto keskusteli siitä, miten heikoimmassa […]

Suur-Savon Sähkö Oy: Kasvun askeleiden ja tulevaisuuden rakentamisen vuosi

Vuonna 2021 Suur-Savon Sähkö -konserni jatkoi energian huoltovarmuuden kehittämistä, hiilineutraalin energiantuotannon investointeja, sekä kasvoi kilpaillussa sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnassa. Konsernin liikevaihto oli 272,0 milj. euroa (154,9 milj. euroa 2020) ja nousi edellisvuodesta 75,6 %. Liikevaihto kasvoi Loiste Sähkönmyynti Oy:n yrityskaupan myötä. Konsernin taloudellinen tulos oli kaksijakoinen. Sähkön tuotanto sekä lämpöliiketoiminta pääsivät budjetoitua selkeästi parempaan taloudelliseen tulokseen. Sähkön […]

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia on 1.4.2022 alkaen uusiutuvaa energiaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistamissa kiinteistöissä käyttämä sähköenergia tuotetaan 1.4.2022 alkaen tuulivoimalla. Sopimus kattaa yhteensä 8 käyttöpaikkaa eli kaikki KSSHP:n tällä hetkellä omistamat kiinteistöt ja vuokratilat eli Sairaala Novan, Vanha sairaalan kiinteistöt, Juurikkaniemen sairaalan Keuruulla, Sisä-Suomen sairaalan Suolahdessa sekä KSSHP:n käytössä olevat vuokratut tilat. Kokonaissähköenergian kulutus näissä tiloissa on noin 23 079 MWh/vuosi. Uusituvalla tuotantomuodolla tuotettu sähkö […]