Energiateollisuus: energiakustannusten nousuun vastattava sotkematta energiamarkkinoita

Euroopan komissio julkaisi tiedonannon, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja energiakriisin ratkaisemiseksi. Valtioiden päämiehet keskustelevat esityksestä torstaina alkavassa huippukokouksessa. EU:n komission tuoreiden energialinjausten tavoitteena on selviytyminen ensi talvesta. Eurooppalainen lämmitys, ruuanlaitto ja sähköntuotanto ovat hyödyntäneet energialähteenään venäläistä kaasua. Noin 40 % EU-maihin tuodusta kaasusta on peräisin Venäjältä. Sota ja sitä edeltäneet Venäjän toimet ovat nostaneet kaasun hintaa, ja […]

Suomeen tarvitaan yli 100 uutta biokaasulaitosta

4 terawattitunnin biokaasun tuotanto edellyttää yli 100 uutta biokaasulaitosinvestointia eri puolelle Suomea 2020-luvulla. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biokaasun tuotannon nostaminen lisäisi Suomen huoltovarmuutta ja ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Lisäksi tämä vähentäisi liikenne- ja maataloussektoreiden hiilidioksidipäästöjä. 4 terawattitunnin tuotannosta vuonna 2030 tieliikenteen käyttöön saataisiin 2,5 terawattituntia kotimaista liikennebiokaasua; loput biokaasusta olisi käytettävissä teollisuudessa, muussa […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: Komissio ehdottaa kaasun varastoinnin vähimmäistasoja talven varalle

Jatkotoimena REPowerEU-tiedonannolle ja Versailles’n julistukselle komissio on tänään esittänyt ideoita EU:n yhteisiksi toimiksi, joilla puututaan kaasumarkkinoihin liittyvän ongelman perimmäisiin syihin ja varmistetaan toimitusvarmuus kohtuuhinnoin ensi talvesta alkaen. EU-johtajat jatkavat keskustelua eri vaihtoehdoista tämän viikon Eurooppa-neuvostossa. Komissio esittää tänään energian toimitusvarmuuden turvaamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Sen mukaan EU-maiden on varmistettava, että niiden maanalaisten kaasuvarastojen täyttöaste on vähintään […]

Fortum toimitti Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle

Fortum [Power and Heat Oy] on toimittanut 18.3.2022 valtioneuvostolle Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen. Fortum hakee ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka. ”Haluamme tukea Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän […]

:ENERGIATEOLLISUUS: Sähköpula on hyvin epätodennäköinen, toisin kuin tutkijaryhmä esittää

Sähkön tuonnin päättyminen Venäjältä ei vaarantaisi sähköjärjestelmää Ryhmä Aalto-yliopiston tutkijoita on mallintanut, mitä energian tuonnin päättyminen Venäjältä merkitsee Suomen sähköjärjestelmälle. Tuonnin päättyminen kuormittaa järjestelmää, mutta toisin kuin tutkijat esittävät, ei vaaranna sitä. Viime vuonna Venäjältä tuotiin reilut kymmenen prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä, ja samaan aikaan Viroon vietiin melkein sama määrä Viron lopetettua sähköntuonnin idästä. Vuonna […]

STUK tukee Euroopan Unionia Ukrainan säteilytilanteen arvioinnissa

© European Union 2021 Brysselissä sijaitseva ERCC on osa EU:n pelastuspalvelumekanismia. Säteilyturvakeskuksen asiantuntija aloitti maanantaina 14.3. työn Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskuksessa. STUKin asiantuntija pitää keskuksessa yllä Ukrainan säteilytilanteen tilannekuvaa. Sota Ukrainassa on nostanut esiin huolen maan ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten turvallisuudesta. Tilanteen takia Euroopan Unionin hätäavun koordinointikeskus (ERCC) j a Säteilyturvakeskus (STUK) ovat sisäministeriön välityksellä […]

STUK: Sähkökatko Tshernobylissä ei aiheuta säteilyvaaraa Ukrainassa eikä Suomessa

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet sähkökatkosta Tshernobylin ydinvoimalaitosalueella. Alueella tarvitaan sähköä esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen jäähdytyksen turvaamiseen suurissa vesiallasvarastoissa. Sähkön menetys ei kuitenkaan vaaranna säteilyturvallisuutta Ukrainassa tai Suomessa. Alueella on sähköverkosta riippumatonta varavoimaa käytössä noin kahden vuorokauden ajaksi. Ilman sähköä varastoaltaiden vesi lämpenee hitaasti. Lämpö altaista poistuu ilmaan, kun vesi haihtuu. Kestää useita päiviä tai jopa viikkoja, […]

:ENERGIAPOLITIIKKA: Venäläisestä energiasta irrottautuminen tapahtuu asteittain ja edellyttää valtavia investointeja

Euroopan komission 8.3.2022 julkaisema toimintasuunnitelma asettaa tavoitteeksi riippumattomuuden venäläisestä energiasta vuosikymmenen loppuun mennessä. Välittömästi voimme vaihtaa monien polttoaineiden toimittajaa. Pidempiaikainen muutos edellyttää kuitenkin suuria investointeja energia- ja teollisuuslaitoksiin sekä siirtoyhteyksiin. Samalla on hyväksyttävä muutoksen vaikutukset energiahintoihin. Venäjän Ukrainaan suuntaaman hyökkäyksen jälkeen EU on yksimielinen pyrkimyksessään vähentää energiariippuvuutta Venäjästä. Öljyn ja kivihiilen osalta energiayhtiöt ovatkin jo […]

Suomi vapauttaa varmuusvarastoista markkinoille 377 000 barrelia raakaöljyä – osallistuu IEA:n yhteiseen toimintaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Suomi osallistuu Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) hallintoneuvoston kokouksessa 1.3.2022 hyväksytyn päätöksen mukaisesti jäsenvaltioiden yhteiseen öljyvarastojen vapauttamiseen öljymarkkinatilanteen rauhoittamiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Suomi vapauttaa markkinoille 377 000 barrelia raakaöljyä Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoista. IEA:n jäsenvaltiot hyväksyivät tiistaina Yhdysvaltojen aloitteen strategisten öljyvarastojen vapauttamisesta. Kokouksen tekemän päätöksen mukaan jäsenvaltiot vapauttavat koordinoidusti huoltovarmuusvarastoistaan yhteensä 60 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Yhdysvaltojen osuus […]

Säteilyturvakeskus: Tšernobylin lähellä kohonneet säteilytasot eivät aiheuta vaaraa Suomessa

Vuonna 2005 otetussa kuvassa näkyy voimalan vanha suojarakennus, sarkofagi. Petr Pavlicek/IAEA Ukrainan presidentinkanslian mukaan Venäjän joukot onnistuivat ottamaan hallintaansa Tšernobylin ydinvoimalan torstai-iltana 24.2.2022. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen julkaisemien tietojen mukaan säteilytasot laitoksen lähistöllä ovat kohonneet torstai-illasta alkaen. Arvot ovat nousseet reaktorien lähistöllä, mutta eivät kauempana olevissa mittapisteissä. Nousu on paikallista eikä aiheuta säteilyhaittaa Suomessa. Tšernobylissä, nykyisen Ukrainan […]